Honkarakenne tehostaa massiivipuutalojen tuotantokapasiteettiaan